Przeżyj niezapomniane wakacje na morzu.
Chorwacja i Grecja czekają!

Ogólne warunki czarteru ze skipperem

 

OPŁATA ZA JACHT:

Opłata za wyczarterowanie jachtu obejmuje usługę zgodnie z terminem i opisem w umowie lub w potwierdzeniu rezerwacji jachtu. Usługa nie obejmuje kosztów zużytego paliwa, opłat turystycznych, opłat portowych poza portem macierzystym oraz kosztów zaprowiantowania.
Jacht będzie przekazany  sprawny technicznie, posprzątany z pełnymi zbiornikami wody i paliwa. Jacht poprowadzony będzie przez skippera z odpowiednimi kwalifikacjami.

PRZEKAZANIE JACHTU:

Miejsca na jachcie zostaną przekazane uczestnikowi rejsu w dniu i miejscu wskazanym w umowie lub w potwierdzeniu rezerwacji jachtu.
Z powodu działania sił wyższych lub z powodu działania osób trzecich Laguna jest zobowiązana zapewnić inny jacht o podobnej lub lepszej charakterystyce.

KAUCJA:

W rejsach ze skipperem wynajętym od firmy Laguna, Czarterujący zobowiązany jest do wpłacenia kaucji zwrotnej w wysokości uzgodnionej w umowie lub w potwierdzeniu rezerwacji jachtu. Kaucja jest zabezpieczeniem, na pokrycie w całości lub w części roszczeń Armatora, wynikających z jakichkolwiek strat lub zniszczeń jachtu oraz jego osprzętu lub wyposażenia wynikających z winy uczestników rejsu. Szkody powstałe w wyniku błędów skippera nie obciążają Wynajmującego. W przypadku terminowego zwrotu w pełni sprawnej jednostki, wpłacona kaucja zwrotna zwracana jest w całości Wynajmującemu.

UBEZPIECZENIA:

Jacht ubezpieczony w zakresie OC , CASCO. W przypadku większych awarii, jak również powstania szkód z udziałem innych jednostek, skipper jest zobowiązany zgłosić zdarzenie do najbliższego Kapitanatu oraz u Armatora ,  spisać protokół dla towarzystwa ubezpieczeniowego.

ZOBOWIĄZANIA ZAŁOGI:

Załoga zobowiązana jest wykonywać wszelkie polecenia Kapitana związane z żeglugą i bezpieczeństwem załogi i jachtu.
Załoga zobowiązana jest zapewnić Kapitanowi posiłki. W przypadku gdy załoga zaplanuje posiłek na lądzie, rachunek Kapitana pokrywany jest z kasy jachtowej. Kapitan nie uczestniczy w składce do kasy jachtowej. Opłaty turystyczne za Kapitana pokrywane są z kasy jachtowej.

KASA JACHTOWA:

Przed rozpoczęciem rejsu, załoga wytypuje skarbnika odpowiadającego za kasę jachtową. Składka do kasy jachtowej w sezonie 2017 wynosi 150 euro / os. Z kasy jachtowej pokrywane są wydatki: prowiant, paliwo, porty, kotwicowiska, taksa klimatyczna, sprzątanie końcowe. Posiłki w restauracjach i knajpkach na lądzie opłacane są indywidualnie przez uczestników rejsu. Posiłek Kapitana, jeśli został zaplanowany na lądzie opłacany jest z kasy jachtowej. Za rozliczenie kasy jachtowej odpowiada skarbnik. Podana wysokość składki do kasy jachtowej jest orientacyjna.

ZOBOWIĄZANIA OGÓLNE:

Żegluga odbywa się wyłącznie po wodach terytorialnych. Wypłynięcie poza wody terytorialne wymaga zgody Armatora.  Skipper zobowiązany jest nie wychodzić jachtem z portu, jeżeli siła wiatru wynosi lub jest zapowiedziana na 7 lub więcej stopni w skali Beauforta, lub jeżeli jacht, jego osprzęt, wyposażenie są niesprawne, lub występują inne okoliczności wpływające na bezpieczeństwo rejsu.
W przypadku awarii jachtu lub osprzętu, skipper jest zobowiązany natychmiast powiadomić Armatora, który, o ile awaria nie wynika z błędu skippera,  zobowiązany jest  usunąć awarię w ciągu 24 godzin, lub zaproponować inny jacht o porównywalnych lub lepszych parametrach. Z tego tytułu uczestnicy rejsu nie mają prawa domagać się odszkodowania.
W przypadku, gdy za awarię odpowiedzialny jest Skipper, do usunięcia awarii lub zapewnienia innego jachtu o porównywalnych lub lepszych parametrach zobowiązana jest Laguna, która ma na to 24 godziny.

WARUNKI REZYGNACJI:

W przypadku rezygnacji z rejsu, Czarterujący może przenieść zobowiązania uczestnictwa w rejsie na osoby trzecie, jeśli jednocześnie osoba ta przejmie wszystkie wynikające z tej umowy obowiązki.
Jeśli Czarterujący zrezygnuje oraz nie przeniesie swych uprawnień na inną osobę, koszty rezygnacji będą potrącone z wpłaconych kwot w następujący sposób:

  • 30% opłaty rezerwacyjnej, przy rezygnacji zgłoszonej więcej niż 60 dni przed rozpoczęciem rejsu
  • 40 % opłaty rezerwacyjnej, przy rezygnacji zgłoszonej od 50 do 60 dni przed rozpoczęciem rejsu.
  • 50 % opłaty rezerwacyjnej, przy rezygnacji zgłoszonej od 40 do 49 dni przed rozpoczęciem rejsu.
  • 100 % opłaty rezerwacyjnej, przy rezygnacji zgłoszonej od 25 do 39 dni przed rozpoczęciem rejsu.
  • 100 % ceny rejsu, przy rezerwacji zgłoszonej na mniej niż 25 dni przed zaplanowanym terminem rejsu.

SPORY

Wszelkie spory wynikłe między uczestnikiem rejsu a firma LAGUNA rozpatrywane są przez odpowiednie sądy właściwe ze względu na siedzibę firmy LAGUNA.

Laguna Krzysztof Zaręba
Grota Roweckiego 2 lok. 56
09-410 Płock
woj. mazowieckie

Tel. +48 501 263 371

Zawsze: 10:00 - 18:00

lagunatour@poczta.onet.pl

NIP: PL7741435806
Znajdź: jachty, rejsy, szkolenia

Czartery jachtów w Chorwacji

Oferujemy czarter jachtów w Chorwacji, zapewniając naszym Klientom możliwość pływania po wyjątkowo czystych wodach tego kraju i poznawanie jego kultury.

Czartery jachtów w Grecji

Polecamy czarter jachtów w Grecji. Wypoczynek w sąsiedztwie piaszczystych plaż, na krystalicznie czystej wodzie, spełni oczekiwania każdego wymagającego żeglarza.

Rejsy w Chorwacji

Wybierając adriatycki rejs w Chorwacji, będziesz mógł przeżyć wspaniałą przygodę i wypocząć jak nigdy dotąd. Zapewniamy komfort, bezpieczeństwo, polskiego skippera. Ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb.