Przeżyj niezapomniane wakacje na morzu.
Chorwacja i Grecja czekają!

Ogólne warunki czarteru

OPŁATA CZARTEROWA

Opłata za wynajęcie jachtu obejmuje usługę zgodnie z terminem zawartym w potwierdzeniu rezerwacji jachtu. Usługa nie obejmuje kosztów zużytego paliwa, opłat turystycznych, opłat portowych.
Jacht będzie przekazany czarterującemu sprawny technicznie, posprzątany z pełnymi zbiornikami wody i paliwa. Czarterujący zobowiązany jest zwrócić jacht w tym samym stanie technicznym z pełnymi zbiornikami paliwa.

PRZEKAZANIE JACHTU

Jacht zostanie przekazany do dyspozycji Czarterującemu w dniu i miejscu wskazanym w potwierdzeniu rezerwacji jachtu. Jeśli zarezerwowany jacht nie zostanie dostarczony do dyspozycji Czarterującemu w umówionym miejscu i czasie z powodu działania sił wyższych lub z powodu działania osób trzecich, Armator jest zobowiązany zapewnić inny jacht o podobnej lub lepszej charakterystyce.
W chwili przejęcia jachtu, Czarterujący jest obowiązany sprawdzić i uważnie zbadać stan techniczny jachtu i sprzętu zgodnie z listą inwentarzową.

KAUCJA

Przed rozpoczęciem rejsu, Czartertujący zobowiązany jest do wpłaty w biurze Armatora kaucji w kwocie podanej w potwierdzeniu rezerwacji. Kaucja jest zabezpieczeniem na pokrycie w całości lub w części roszczeń Armatora wynikających z jakichkolwiek strat lub zniszczeń jachtu oraz jego osprzętu lub wyposażenia wynikających z winy Czarterującego. Kaucja płatna gotówką lub kartą kredytową. Po wcześniejszym uzgodnieniu istnieje też możliwość bezzwrotnego ubezpieczenia kaucji .
Po zwrocie jachtu w umówionym miejscu i czasie w przypadku gdy zwracany on jest w nie pogorszonym stanie,  kaucja zwrotna zwrócona zostanie natychmiast i bez potrąceń.

UBEZPIECZENIA

Jacht  jest ubezpieczony w zakresie OC , CASCO z franszyzą w wysokości równej kaucji. Ubezpieczenie obejmuje ryzyko manewrów w porcie, kolizje, odpowiedzialności pasażerów i kąpiących. W przypadku większych awarii, Czarterujący jest zobowiązany zgłosić zdarzenie do najbliższego Kapitanatu oraz u Armatora,  spisać protokół dla towarzystwa ubezpieczeniowego. Jeśli Czarterujący nie wypełni swych zobowiązań, mogą mu być naliczone pełne koszty wynikające ze szkody.
Uszkodzenie silnika wynikające z nieumiejętnej eksploatacji silnika nie są objęte ubezpieczeniem.

ZOBOWIĄZANIA CZARTERUJĄCEGO

Bez zgody Armatora, Czarterujący nie może wypływać poza obszar wód terytorialnych . Czarterujący pokrywa wszelkie koszty poniesione przez Armatora, które wynikają z opóźnionego wyokrętowania, w tym również spowodowanego przez złą pogodę. Czarterujący zobowiązany jest nie wychodzić jachtem z portu, jeżeli siła wiatru wynosi lub jest zapowiedziana na 7 lub więcej stopni w skali Beauforta, lub jeżeli jacht, jego osprzęt albo wyposażenie wpływające na bezpieczeństwo żeglugi jest niesprawne.
Skład załogi na jachcie musi odpowiadać liście załogi. Czarterujący musi posiadać odpowiednie uprawnienia .
W przypadku awarii jachtu lub osprzętu, Czarterujący jest zobowiązany natychmiast powiadomić Armatora., który jest zobowiązany usunąć awarię w ciągu 24 godzin. Z tego tytułu Czarterujący nie ma prawa domagać się odszkodowania.
Czarterujący jest zobowiązany sprawdzać poziom oleju w silniku każdego dnia.

WARUNKI REZYGNACJI

W przypadku rezygnacji z rejsu, Czarterujący może przenieść zobowiązania uczestnictwa w rejsie na osobę trzecią, jeśli jednocześnie osoba ta przejmie wszystkie wynikające z tej umowy obowiązki.
Jeśli Czarterujący zrezygnuje z uczestnictwa w rejsie oraz nie przeniesie swych uprawnień na inną osobę, koszty rezygnacji będą potrącone z wpłaconych kwot w następujący sposób:

  • 30% opłaty rezerwacyjnej, przy rezygnacji zgłoszonej więcej niż 60 dni przed zaokrętowaniem
  • 40 % opłaty rezerwacyjnej, przy rezygnacji zgłoszonej 50 do 60 dni przed zaokrętowaniem
  • 50 % opłaty rezerwacyjnej, przy rezygnacji zgłoszonej 40 do 49 dni przed zaokrętowaniem
  • 100 % opłaty rezerwacyjnej, przy rezygnacji zgłoszonej 25 do 39 dni przed zaokretowaniem
  • 100 % ceny rejsu, przy rezerwacji zgłoszonej na mniej niż 25 dni przed zaokrętowaniem

SPORY

Wszelkie spory pomiędzy Czarterującym a firmą wynajmującą jacht rozpatrywane będą przez odpowiednie sądy właściwe ze
względu na siedzibę firmy wynajmującej jacht.
Spory pomiędzy Czarterującym a Laguną rozpatrywane będą przez odpowiednie sądy właściwe ze względu na siedzibę firmy
Laguna.

Laguna Krzysztof Zaręba
Grota Roweckiego 2 lok. 56
09-410 Płock
woj. mazowieckie

Tel. +48 501 263 371

Zawsze: 10:00 - 18:00

lagunatour@poczta.onet.pl

NIP: PL7741435806
Prześlij do nas zapytanie

Czartery jachtów w Chorwacji

Oferujemy czarter jachtów w Chorwacji, zapewniając naszym Klientom możliwość pływania po wyjątkowo czystych wodach tego kraju i poznawanie jego kultury.

Czartery jachtów w Grecji

Polecamy czarter jachtów w Grecji - wypoczynek na piaszczystych plażach i w krystalicznie czystej wodzie spełni oczekiwania każdego wymagającego wczasowicza.

Rejsy w Chorwacji

Wybierając rejs po wodach Chorwacji, będziesz mógł wypocząć jak nigdy dotąd. Zapewniamy komfort i bezpieczeństwo oraz ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb.