Przeżyj niezapomniane wakacje na morzu.
Chorwacja i Grecja czekają!

Regulamin flotylli „Lagunatour Cup”

 

 • „Lagunatour Cup”, to amatorskie współzawodnictwo jachtów turystycznych, które przeprowadzone zostanie w formule „Flotylla”
 • Niniejszy dokument stanowi zbiór regulacji, zgodnie z którymi przeprowadzony zostanie „Lagunatour Cup”
 • Przepisy określają zasady wg. których wyłoniony zostanie najszybszy jacht.
 • Regulamin opracowany został z uwzględnieniem istniejących realiów technicznych

Przepisy podstawowe 

 1. Miejscem przeprowadzenia „Lagunatour Cup” są chorwackie wody Adriatyku.
 2. Termin „Lagunatour Cup 2018” : 29.09.2018 – 06.10.2018
 3. „Lagunatour Cup” przeprowadzony zostanie na jachtach Hanse 445
 4. Kapitanowie jachtów ponoszą odpowiedzialność za siebie, załogę, sprzęt, oraz odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich.
 5. Kapitanowie odpowiedzialni są za stan techniczny swoich jachtów, oraz za przestrzeganie zapisów „Ogólne Warunki Czarteru”
 6. Przyjęta forma zakontraktowania jachtów: flotylla
 7. Każdy uczestnik „Lagunatour Cup” we własnym zakresie zadba o odpowiednie ubezpieczenie zdrowotne.
 8. Jachty ubezpieczone są w zakresie OC i CASCO. 
 9. Każda z załóg ma możliwość wykupienia ubezpieczenia kaucji, oferowanego przez armatora.
 10. Jachty zgłoszone do „Lagunatour Cup” nie mają obowiązku startować we wszystkich zaplanowanych biegach, a wynik tego etapu ustalony będzie zgodnie z p. 13 FORMUŁY LAGUNATOUR CUP 2018
 11. Prawidłowy przebieg regat, oraz rozpatrywanie protestów, kontrolowany będzie przez Komisję Regatową.
 • Prace Komisji Regatowej koordynuje Komandor, Krzysztof Zaręba.
 • W skład Komisji Regatowej wchodzą Kapitanowie poszczególnych jachtów.
 • Każdy jacht, może być reprezentowany w trakcie obrad, jednoosobowo – przez Kapitana lub wyznaczonego przez niego członka załogi.
 • Każdy protest głosowany jest oddzielnie.
 • Werdykt Komisji Regatowej zapada większością głosów.
 • W rozpatrywaniu protestów, z głosowania wyłączony jest przedstawiciel oprotestowanego jachtu.
 • Jeśli głosowanie protestu zakończy się wynikiem nierozstrzygniętym, protest zostaje odrzucony.

Formuła „Lagunatour Cup 2017”

 1. W „Lagunatour Cup 2018” uczestniczą jachty Hanse 445.
 2. Wyniki rywalizacji nie podlegają żadnym formułom przeliczeniowym.
 3. W rywalizacji niedozwolone jest używanie jakichkolwiek innych źródeł napędu poza podstawowymi żaglami i wyposażeniem , jakie dostępne jest na wszystkich startujących w regatach jachtach.
 4. Sposób użycia bimini, szprycbudy, lazybag’a oraz innych elementów wyposażenia jachtu jest dowolny, o ile wyposażenie takie mają wszystkie jachty w trakcie procedury „check in”.
 5. Załoga jachtu może regulować trym żagli i kadłuba oraz dokonywać innych działań z zakresu sztuki żeglarskiej, ale nie może wykonywać ruchów ciałem w celu napędzania jachtu.
 6. Działania zabronione w trakcie wyścigu : pompowanie, rumplowanie, kołysanie ….
 7. Dozwolone jest pojedyncze szarpnięcie żaglem w celu prawidłowego ułożenia żagla.
 8. Zabrania się używania jakichkolwiek urządzeń  umożliwiających wysunięcie ciężaru lub kogokolwiek z członków załogi na zewnątrz burt /trapezy, deski balastowe itd.
 9. Dozwolone są „naturalne” sposoby balastowanie, np : rozmieszczenie załogi na burcie z nogami na zewnątrz, stawanie na półpokładzie i balastowanie trzymając się rękami want …
 10. Dopuszczalna jest praca żaglami z wykorzystaniem kontraszotów, wytyków i innych tego typu urządzeń.
 11. W przypadku, gdy warunki na morzu zagrażają bezpiecznemu przeprowadzeniu „Lagunatour Cup”, Komisja Regatowa może odwołać niebezpieczne etapy regat lub zarządzić przymusowe ograniczenie maksymalnego ożaglowania.
 12. Do komunikowania się z Komisją Regatową, Komandorem, oraz pomiędzy jachtami, uczestnicy regat używają kanału Nr. 72 radionadajnika UKF.
 13. Szczegółowe opisy tras, linii początkowej i końcowej, oraz sygnałów rozpoczęcia, podawany będzie na odprawach.
 14. Znakami kursowymi i startowymi będą występujące na akwenie znaki nawigacyjne i charakterystyczne obiekty naturalne.
 15. Obowiązkowe jest jedynie minięcie punktów trasy określonych na trasie w trakcie odprawy. Sposób pokonania trasy pomiędzy tymi punktami jest dowolny.
 16. Kapitanowie jachtów przekraczających linię końcową, zobowiązani są powiadomić Komandora i inne startujące jednostki, o ukończeniu etapu. 
 17. Jachty, które ukończą etap później niż 6 godzin od chwili ukończenia etapu przez pierwszy jacht, będą uznane za jacht, który „nie ukończył etapu” i punktowane jak jacht przypływający na ostatnim miejscu.
 18. Protesty można składać za pośrednictwem wszelkich dostępnych środków łączności, najpóźniej w trakcie odprawy skipperów organizowanej w celu podsumowania danego etapu.  Komisja Regatowa będzie rozpatrywała protesty tak szybko jak to będzie możliwe i bezzwłocznie podawała werdykt zainteresowanym załogom.  Wszyscy uczestnicy mogą być wzywani przez Komisję Regatową jako strony lub świadkowie. 
 19. Po uprzednim powiadomieniu innych załóg, a w szczególności Komandora, dopuszczalne jest użycie silnika, na biegu jałowym, w celu naładowania baterii. W przypadku konieczności ładowania baterii bezwzględnie przestrzegany musi być p. 3  Formuły „Lagunatour Cup 2018”.

Punktacja 

Zwycięzcą „Lagunatour Cup” będzie ten jacht, który uzbiera najmniejszą liczbę punktów zgodnie z zasadą

 •        I    miejsce        1 pkt.
 •        II   miejsce        2 pkt.
 •        III  miejsce        3 pkt.
 •        IV  miejsce        4 pkt.
 •        V   miejsce        5 pkt.
 •        VI  miejsce        6 pkt.
 •        VII miejsce        7 pkt.
 •        VIII miejsce       8 pkt.
 •        IX miejsce         9 pkt.
 •        X miejsce          10 pkt.
 •        XI miejsce         11 pkt.
 •        XII miejsce        12 pkt

* W przypadku rozegrania  minimum 4 biegów, najgorsze wyniki poszczególnych załóg są wykreślane.

* W przypadku remisów o kolejności decyduje wynik ostatniego etapu, nawet jeśli dla jednego z               jachtów wynik ten ma zostać wykreślony.

Komisja i zasady rozstrzygania

 1. Skład Komisji
 • Koordynator :  Krzysztof Zaręba
 • Członkowie: Kapitanowie  jachtów biorących udział w „Lagunatour Cup” .
 1. Werdykt Komisji Regatowej zapada większością głosów.
 2. Komandor nadzoruje przestrzeganie przepisów niniejszego regulaminu.

 Kary  

 1. Za przedwczesne przekroczenie linii startu:  powrót na linię startu. Jacht powracający na linię startu,  nie może przeszkadzać jachtom prawidłowo startującym. W takiej sytuacji bez względu na hals, jest statkiem zobowiązanym do ustąpienia jachtowi prawidłowo startującemu.
 2. Po stwierdzeniu winy jachtu na trasie, jacht ten zobowiązany jest do wykonania karnego obroty o 720 stopni (dwa zwroty przez sztag i dwa zwroty przez rufę w jedną stronę) w dowolnym miejscu na trasie. Jacht, który zawinił i otrzymał taką karę zobowiązany jest powiadomić inne jachty droga radiową o przystąpieniu do wykonania „karnego” obrotu o 720 stopni.
 3. Pominięcie punktu wyznaczającego trasę etapu, skutkuje przesunięciem na ostatnie miejsce.
 4. Naruszenie jakiegokolwiek punktu regulaminu, o ile odstępstwo nie zostało zaakceptowane przez Komisję Regatową, skutkuje przyznaniem ostatniego miejsca w danym biegu.

Laguna Krzysztof Zaręba
Grota Roweckiego 2 lok. 56
09-410 Płock
woj. mazowieckie

Tel. +48 501 263 371

Zawsze: 10:00 - 18:00

lagunatour@poczta.onet.pl

NIP: PL7741435806
Znajdź: jachty, rejsy, szkolenia

Czartery jachtów w Chorwacji

Oferujemy czarter jachtów w Chorwacji, zapewniając naszym Klientom możliwość pływania po wyjątkowo czystych wodach tego kraju i poznawanie jego kultury.

Czartery jachtów w Grecji

Polecamy czarter jachtów w Grecji. Wypoczynek w sąsiedztwie piaszczystych plaż, na krystalicznie czystej wodzie, spełni oczekiwania każdego wymagającego żeglarza.

Rejsy w Chorwacji

Wybierając adriatycki rejs w Chorwacji, będziesz mógł przeżyć wspaniałą przygodę i wypocząć jak nigdy dotąd. Zapewniamy komfort, bezpieczeństwo, polskiego skippera. Ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb.