Przeżyj niezapomniane wakacje na morzu.
Chorwacja i Grecja czekają!

Regulamin flotylli „Lagunatour Cup”

 

 • „Lagunatour Cup”, to amatorskie współzawodnictwo jachtów turystycznych, które przeprowadzone zostanie w formule „Flotylla”
 • Niniejszy dokument stanowi zbiór regulacji, zgodnie z którymi przeprowadzony zostanie „Lagunatour Cup”
 • Przepisy określają zasady wg. których wyłoniony zostanie najszybszy jacht.
 • Regulamin opracowany został z uwzględnieniem istniejących realiów technicznych

 

Przepisy podstawowe 

 1. Miejscem przeprowadzenia „Lagunatour Cup” są chorwackie wody Adriatyku.
 2. Termin „Lagunatour Cup 2017” : 07.10.2017 – 14.10.2017
 3. „Lagunatour Cup” przeprowadzony zostanie na jachtach Sun Odyssey 439
 4. Kapitanowie jachtów ponoszą odpowiedzialność za siebie, załogę, sprzęt, oraz odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich.
 5. Kapitanowie odpowiedzialni są za stan techniczny swoich jachtów, oraz za przestrzeganie zapisów „Ogólne Warunki Czarteru”
 6. Przyjęta forma zakontraktowania jachtów: flotylla
 7. Każdy uczestnik „Lagunatour Cup” we własnym zakresie zadba o odpowiednie ubezpieczenie zdrowotne.
 8. Jachty ubezpieczone są w zakresie OC i CASCO. 
 9. Wszystkie jachty posiadają ubezpieczenie kaucji opłacane w bazie w ramach „all inclusive package”
 10. Jachty zgłoszone do „Lagunatour Cup” nie mają obowiązku startować we wszystkich zaplanowanych biegach a wynik tego etapu ustalony będzie zgodnie z p. 13 FORMUŁY LAGUNATOUR CUP 2017
 11. Przewodniczącym Komisji jest Krzysztof Zaręba. W skład Komisji wchodzą kapitanowie poszczególnych jachtów.

Formuła „Lagunatour Cup 2017”

 1. W „Lagunatour Cup 2017” uczestniczą jachty Sun Odyssey 439.
 2. Wyniki rywalizacji nie podlegają żadnym formułom przeliczeniowym.
 3. W rywalizacji niedozwolone jest używanie jakichkolwiek innych źródeł napędu poza podstawowymi żaglami w jakie wyposażone są wszystkie jachty czarterowe : grot i fok lub genua.
 4. Zabrania się używania jakichkolwiek urządzeń  umożliwiających wysunięcie ciężaru lub kogokolwiek z członków załogi na zewnątrz burt /trapezy, deski balastowe itd.
 5. Dozwolone są „naturalne” sposoby balastowanie, np : rozmieszczenie załogi na burcie z nogami na zewnątrz, stawanie na półpokładzie i balastowanie trzymając się rękami want …
 6. Dopuszczalna jest praca żaglami z wykorzystaniem kontraszotów, wytyków i innych tego typu urządzeń.
 7. W przypadku, gdy warunki na morzu zagrażają bezpiecznemu przeprowadzeniu „Lagunatour Cup”, Przewodniczący Komisji może odwołać niebezpieczne etapy regat lub zarządzić przymusowe ograniczenie maksymalnego ożaglowania.
 8. Do komunikowania się z Komisją oraz pomiędzy jachtami, uczestnicy regat używają kanału Nr. 72 radionadajnika UKF.
 9. Szczegółowe opisy tras, linii początkowej i końcowej, oraz sygnałów rozpoczęcia, podawany będzie na odprawach sterników.
 10. Znakami kursowymi i startowymi będą występujące na akwenie znaki nawigacyjne i charakterystyczne obiekty naturalne.
 11. Obowiązkowe jest jedynie minięcie punktów trasy określonych na trasie w trakcie odprawy sterników. Sposób pokonania trasy pomiędzy tymi punktami jest dowolny.
 12. Kapitanowie jachtów przekraczających linię końcową, zobowiązani są powiadomić przez radio Przewodniczącego Komisji  o ukończeniu etapu.
 13. Jachty, które ukończą etap później niż 6 godzin od chwili ukończenia etapu przez pierwszy jacht, będą uznane za jacht, który „nie ukończył etapu” i punktowane jak jacht przypływający na ostatnim miejscu.
 14. Protesty można składać za pośrednictwem wszelkich dostępnych środków łączności, najpóźniej w trakcie odprawy skipperów organizowanej w celu podsumowania danego etapu.  Komisja będzie rozpatrywała protesty tak szybko jak to będzie możliwe i bezzwłocznie podawała werdykt zainteresowanym załogom.  Wszyscy uczestnicy mogą być wzywani przez Przewodniczącego Komisji jako strony lub świadkowie. Postępowanie protestacyjne może być przeprowadzone drogą radiową lub telefoniczną.
 15. Po uprzednim powiadomieniu innych załóg, a w szczególności Przewodniczącego Komisji Regatowej, dopuszczalne jest użycie silnika, na biegu jałowym, w celu naładowania baterii. W przypadku konieczności ładowania baterii bezwzględnie przestrzegany musi być p. 3  Formuły „Lagunatour Cup 2017”.

 

Punktacja 

Zwycięzcą „Lagunatour Cup” będzie ten jacht, który uzbiera najmniejszą liczbę punktów zgodnie z zasadą

 •        I    miejsce        1 pkt.
 •        II   miejsce        2 pkt.
 •        III  miejsce       3 pkt.
 •        IV  miejsce        4 pkt.
 •        V   miejsce        5 pkt.
 •        VI  miejsce        6 pkt.
 •        VII miejsce        7 pkt.
 •        VIII miejsce       8 pkt.
 •        IX miejsce         9 pkt.
 •        X miejsce          10 pkt.
 •        XI miejsce         11 pkt.
 •        XII miejsce       12 pkt

* W przypadku rozegrania  minimum 4 biegów, najgorsze wyniki poszczególnych załóg są wykreślane.

* W przypadku remisów decyduje ilość lepszych miejsc. Gdy remis pozostaje, to zostaje on

   rozstrzygnięty na korzyść jachtu z lepszym wynikiem w ostatnim biegu.

Komisja i zasady rozstrzygania

 1. Skład Komisji
 • Przewodniczący :  Krzysztof Zaręba
 • Członkowie: kapitanowie  jachtów biorących udział w „Lagunatour Cup” .
 1. Werdykt Komisji jest ważny, jeśli jest poparty większością głosów.
 2. Komisja nadzoruje przestrzeganie przepisów niniejszego regulaminu.

 Kary  

 1. Za przedwczesne przekroczenie linii początkowej :  powrót na linię początkową.
 2. Po stwierdzeniu winy jachtu na trasie, jacht ten zobowiązany jest do wykonania karnego obroty o 720 stopni (dwa zwroty przez sztag i dwa zwroty przez rufę w jedną stronę) w dowolnym miejscu na trasie. Jacht, który zawinił i otrzymał taką karę zobowiązany jest powiadomić inne jachty droga radiową o przystąpieniu do wykonania „karnego” obrotu o 720 stopni.
 3. Naruszenie jakiegokolwiek punktu regulaminu, o ile odstępstwo nie zostało zaakceptowane przez Komisję Regatową, skutkuje przyznaniem ostatniego miejsca w danym biegu.

Laguna Krzysztof Zaręba
Grota Roweckiego 2 lok. 56
09-410 Płock
woj. mazowieckie

Tel. +48 501 263 371

Zawsze: 10:00 - 18:00

lagunatour@poczta.onet.pl

NIP: PL7741435806
Prześlij do nas zapytanie

Czarter jachtów w Chorwacji

Oferujemy czarter jachtów w Chorwacji, zapewniając naszym Klientom możliwość pływania po wyjątkowo czystych wodach tego kraju i poznawanie jego kultury.

Czarter jachtów w Grecji

Polecamy czarter jachtów w Grecji - wypoczynek na piaszczystych plażach i w krystalicznie czystej wodzie spełni oczekiwania każdego wymagającego wczasowicza.

Rejsy w Chorwacji

Wybierając rejsy po wodach Chorwacji, będziesz mógł wypocząć jak nigdy dotąd. Zapewniamy komfort i bezpieczeństwo oraz ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb.