Przeżyj niezapomniane wakacje na morzu.
Chorwacja i Grecja czekają!

Warunki ogólne

 

OPŁATA ZA MIEJSCE NA JACHCIE

Opłata za wynajęcie koi na jachcie obejmuje usługę zgodnie z terminem w potwierdzeniu rezerwacji miejsc. Usługa nie obejmuje kosztów zużytego paliwa, opłat turystycznych, opłat portowych, ubezpieczenia kaucji (o ile w potwierdzeniu rezerwacji nie wpisano zwolnienia z opłacania kaucji) oraz kosztów zaprowiantowania.
Jacht będzie przekazany  sprawny technicznie, posprzątany z pełnymi zbiornikami wody i paliwa.
Jacht poprowadzony będzie przez skippera z odpowiednimi kwalifikacjami.
Potwierdzona przez firmę Laguna  rezerwacja, nie może zostać odwołana przez firmę Laguna.

ZAOKRĘTOWANIE

Miejsca na jachcie zostaną przekazane uczestnikowi rejsu w dniu i miejscu wskazanym w potwierdzeniu rezerwacji.
O podziale miejsc na jachcie decyduje załoga w porozumieniu ze skipperem. W wyjątkowych przypadkach podział miejsc odbywa się na podstawie losowania, przy czym zgłoszone na rejs pary, losowane są wspólnie.
W przypadku awarii jachtu przeznaczonego do zrealizowania rejsu, Laguna zobowiązana jest zapewnić inny jacht o podobnej lub lepszej charakterystyce.

KAUCJA

W rejsach „kojowych” nie pobieramy od załogi składek na opłacenie kaucji za jacht.

UBEZPIECZENIA

Jacht  ubezpieczony w zakresie OC , CASCO.
W przypadku większych awarii, jak również z udziałem innych jednostek, skipper jest zobowiązany zgłosić zdarzenie do najbliższego Kapitanatu oraz u Armatora ,  spisać protokół dla towarzystwa ubezpieczeniowego.
Uczestnicy rejsu zobowiązani są posiadać karty NFZ lub indywidualne wykupione ubezpieczenie turystyczne (KL,NNW)

ZOBOWIĄZANIA ZAŁOGI

Załoga zobowiązana jest wykonywać wszelkie polecenia Kapitana związane z żeglugą i bezpieczeństwem załogi i jachtu.
Załoga zobowiązana jest zapewnić Kapitanowi posiłki. W przypadku gdy załoga zaplanuje posiłek na lądzie, rachunek Kapitana pokrywany jest z kasy jachtowej. Kapitan nie uczestniczy w składce do kasy jachtowej.

KASA JACHTOWA

Przed rozpoczęciem rejsu, załoga wytypuje skarbnika odpowiadającego za kasę jachtową. Składka do kasy jachtowej  wynosi ok. 150 euro / os..  Z kasy jachtowej pokrywane są wydatki: prowiant, paliwo, porty, kotwicowiska, taksa klimatyczna, ubezpieczenie kaucji (o ile dotyczy), sprzątanie końcowe…. Za rozliczenie kasy jachtowej odpowiada skarbnik. Podana wysokość składki do kasy jachtowej jest orientacyjna, sposób wydatkowania kasy jachtowej zależy od wspólnej decyzji załogi.
Kapitan  nie składa się do kasy jachtowej i pozostaje na utrzymaniu załogi.

ZOBOWIĄZANIA OGÓLNE

Żegluga odbywa się wyłącznie po wodach terytorialnych. Skipper zobowiązany jest nie wychodzić jachtem z portu, jeżeli siła wiatru wynosi lub jest zapowiedziana na 7 lub więcej stopni w skali Beauforta lub jeżeli jacht, jego osprzęt albo wyposażenie wpływające na bezpieczeństwo żeglugi jest niesprawne. Skipper może też podjąć decyzję o pozostaniu w porcie jeśli okoliczność wpływające na bezpieczeństwo żeglugi są niesprzyjające.
W przypadku, gdy w załodze znajdzie się osoba nie podporządkowująca się poleceniom Kapitana, co wpływa na bezpieczeństwo rejsu, Kapitan ma prawo usunąć takiego załoganta z jachtu. Decyzja o wydaleniu załoganta musi być udokumentowana pisemnym uzasadnieniem Kapitana z akceptacją minimum 2/3 składu załogi. Wydalony z jachtu załogant nie ma prawa żądać rekompensaty z tego tytułu.
W przypadku awarii jachtu lub osprzętu, skipper jest zobowiązany natychmiast powiadomić Armatora., który jest zobowiązany usunąć awarię w ciągu 24 godzin lub zapewnić inny jacht o podobnej lub lepszej charakterystyce. Z tego tytułu uczestnicy rejsu nie mają prawa domagać się odszkodowania.

WARUNKI REZYGNACJI

W przypadku rezygnacji z rejsu, uczestnik rejsu może przenieść zobowiązania uczestnictwa w rejsie na osobę trzecią, jeśli jednocześnie osoba ta przejmie wszystkie wynikające z tej umowy obowiązki.
Jeśli uczestnik rejsu zrezygnuje z uczestnictwa w rejsie oraz nie przeniesie swych uprawnień na inną osobę, lub nie zdecyduje się na zmianę terminu,, koszty rezygnacji będą potrącone z wpłaconych kwot w następujący sposób:

  • 30 % opłaty rezerwacyjnej, przy rezygnacji zgłoszonej więcej niż 60 dni przed rozpoczęciem rejsu
  • 40 % opłaty rezerwacyjnej, przy rezygnacji zgłoszonej od 50 do 60 dni przed rozpoczęciem rejsu.
  • 50 % opłaty rezerwacyjnej, przy rezygnacji zgłoszonej od 40 do 49 dni przed rozpoczęciem rejsu.
  • 100 % opłaty rezerwacyjnej, przy rezygnacji zgłoszonej od 25 do 39 dni przed rozpoczęciem rejsu.
  • 100 % ceny rejsu, przy rezerwacji zgłoszonej na mniej niż 25 dni przed zaplanowanym terminem rejsu.

Opłata rezerwacyjna = całkowity koszt rejsu (bez składki do kasy jachtowej), zgodnie z potwierdzeniem rezerwacji

SPORY

Wszelkie spory wynikłe między uczestnikiem rejsu a firma LAGUNA rozpatrywane są przez odpowiednie sądy właściwe ze względu na siedzibę firmy LAGUNA.

Laguna Krzysztof Zaręba
Grota Roweckiego 2 lok. 56
09-410 Płock
woj. mazowieckie

Tel. +48 501 263 371

Zawsze: 10:00 - 18:00

lagunatour@poczta.onet.pl

NIP: PL7741435806
Znajdź: jachty, rejsy, szkolenia

Czartery jachtów w Chorwacji

Oferujemy czarter jachtów w Chorwacji, zapewniając naszym Klientom możliwość pływania po wyjątkowo czystych wodach tego kraju i poznawanie jego kultury.

Czartery jachtów w Grecji

Polecamy czarter jachtów w Grecji. Wypoczynek w sąsiedztwie piaszczystych plaż, na krystalicznie czystej wodzie, spełni oczekiwania każdego wymagającego żeglarza.

Rejsy w Chorwacji

Wybierając adriatycki rejs w Chorwacji, będziesz mógł przeżyć wspaniałą przygodę i wypocząć jak nigdy dotąd. Zapewniamy komfort, bezpieczeństwo, polskiego skippera. Ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb.